Datum för arrangemanget:

Plats/Lokal för evenemanget:

Antal gäster:

Svenska Internationella

Typ av evenemang t.ex. konferens, middag

önskad underhållning:

övrig information och önskemål:

Namn:

Företag:

E-post:

Telnummer:

Leave this empty: